Missie & Visie

Missie

In onderwijs draait het om de lerenden en de leraren. Om de mensen die leren en de mensen die het leren ondersteunen. Beiden leren. Beiden zijn bezig met het onderwerp van het leren. En beiden hebben een relatie. Met elkaar en met zichzelf. De missie die het Huis van Leren zich stelt is om een plek te bieden waar mensen, die professioneel bezig zijn met het leren van anderen, zelf kunnen leren. Zodat de leraar zich steeds meer zelf ontwikkelt.

 

“Het verbinden van het leren van de lerende en het begeleiden van het leren van de leraar”

De Leraar als professional van het leren. 

Het huis richt zich op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van docenten. Het Huis ondersteunt de docent om de verbinding te maken tussen zijn eigen persoon en zijn professionele rol. Dit vanuit de overtuiging dat leren en het begeleiden van leren (onderwijzen) in wezen gaat over de relatie tussen de leraar en de lerende. Inzicht in de eigen rol, rolopvatting en je persoonlijke vertuigingen ten aanzien van leren ziet het Huis als een krachtige stap in onderwijsontwikkeling.

Visie op onderwijs

De visie die het Huis heeft op wordt samengevat in een prachtige vertolking van Gerard van Maasakkers van het lied ‘Bloemen zijn rood’. Dit is een tekst die voor mij gaat over de essentie van onderwijs. Of beter: de organisatie van het leren. Want dat is waarvoor onderwijs bestaat: het organiseren van het leren. Het werkwoord ‘onderwijzen’ verwijst naar de belangrijke opdracht van een school. Het organiseren van het leren van de leerlingen of studenten. Soms is dat sturen, en evenzo vaak is het ook juist loslaten. Onderwijzen is het zoeken naar de juiste balans tussen sturen en loslaten. 

In het nummer ‘Bloemen zijn rood’, hierboven vertolkt door Gerard van Maasakkers gaat het over het leren van ‘t jungske’ dat graag zijn eigen weg wil volgen. Maar hij past zich aan aan het programma van de juffrouw (‘je bent ondeugend jongeman’). De juf stuurt en durft niet los te laten en te vertrouwen op het leren van ’t jungske’ Onderwijzen is daarmee voor het Huis: het vinden van een balans tussen sturen en loslaten, passend bij de lerende en zijn richting.

Visie op leren

Bij onderwijs gaat het over leren. Het leren van de lerende. Het werkwoord leren verwijst naar degene die leert. Hij of zij leert. Dit in tegenstelling tot het onderwijzen, waarbij de activiteit ligt bij degene die onderwijs geeft. Het is de docent die onderwijst. Geen docent, trainer of onderwijzer kan het leren zelf overnemen. Leren is dus een proces van de lerende. Dit proces is gericht op groei. Iets wat ik  nu niet kan of weet, kan of weet ik straks wel. Daarbij gaat leren over het geven van betekenis. Een praktische handeling wordt een vaardigheid en nieuwe informatie wordt kennis doordat je betekenis geeft aan die handeling of aan die nieuwe informatie: je maakt het, voor jou nieuwe, je eigen.

Wat betekent deze visie op leren en onderwijzen? En voor de begeleider daarvan

Quote: ‘De docent kan een leeromgeving creëren waarin de ander tot leren kan, wil en durft te komen: en dat is heel wat”

Zicht op het eigen verhaal over lerenOnderwijzen vraagt een goed zicht op de eigen relatie tot leren. Wat is mijn relatie met ‘leren’ en wat is mijn relatie met ‘onderwijs’? En wat is relatie tot het begeleiden van leren? Wat is mijn verhaal als het gaat om leren? De visie van het Huis van Leren is ook mijn eigen verhaal. De visie van het Huis is dus ook mijn persoonlijke visie. U kunt hiermee over lezen bij de oorsprong van het Huis 

De activiteiten van Huis van Leren gaan dan ook over deze vraag: hoe het leren van anderen te activeren, faciliteren en te begeleiden. En voor docenten en teams probeer ik dat te vertalen naar: hoe het leren te faciliteren door het onderwijs zo vorm te geven dat leren optimaal plaats kan vinden waarbij het leren gezien wordt als iets waar hij of zij eigenaar van is.

Gaat onderwijzen over het aansturen op dat de leerling de verantwoordelijkheid neemt die hij krijgt? Of is het misschien zo dat onderwijzen gaat over de leerling die de verantwoordelijkheid krijgt die het neemt?