Oorsprong

Verhaal van het huis

Oorsprong

Het Huis van Leren is ontstaan vanuit een persoonlijke drijfveer en passie. In 2012 na een lange periode van leren, werken, werken en leren, ervaren en reflecteren kwam voor mij een mooie kans: voor mijzelf beginnen. Het was het begin van het Huis van Leren.

Mijn werkende leven startte ooit zoals die van velen zijn gestart. Zo rond mijn 16e maakte ik niet een heel gerichte keuze. Ik koos voor een opleiding in de bouwkunde, een keuze die werd ingegeven door mijn herkomst. Niet een keuze voor iets wat ik wilde. Want dat wist ik eenvoudig niet. Hoe dat moest had ik nooit geleerd.

In de volgende belangrijke keuze wist ik het wel. Althans, ik wist wat ik niet wilde. Ik wilde niet gaan werken. Nog niet. Ik was er nog niet klaar voor. En zo maakt ik mijn keuze om de technische lerarenopleiding te doen. Een nieuwe wereld ging voor mij open. Na twee jaar werd mij gevraagd te solliciteren op een vacature bij een MTS waar ik op dat moment een stage deed. Ik werd aangenomen en combineerde in die jaren de studie met het werken als docent bouwkunde. Het was leuk, leerzaam en vooral erg mooi om zo werken en leren te mogen combineren.

Na 7 jaar wist ik er nog niet wat ik wilde. Ik was nooit zo met die vraag bezig. Maar het gevoel en de wens dat ik dat wel zou weten zat diep. Ik nam ontslag en direct daarop kwam een mooie kans: werken als trainer bij een onderwijsadviesbureau. Twaalf jaar heb ik met plezier gewerkt aan het ondersteunen van het leren van vele docenten. Soms met succes, soms met minder succes. De laatste jaren werd het plezier minder. Ik mistte de diepte. Het trainen bleef in mijn ogen vooral op het niveau van handelen en gedrag. Ik mistte in de trainingen en begeleiding die ik gaf de mogelijkheid om ook te werken aan de persoonlijke dimensie. Vaak was er geen ruimte voor de vraag die mij, in mijn eigen leven, zo had geraakt: hoe is het voor jou? 

En daar wil ik in het Huis van Leren ruimte aan geven: Het creëren van een leeromgeving waarin ruimte is voor de professionele didactische en pedagogische kant, maar waarin nadrukkelijk ook ruimte is voor de eigen plek daarin.

En zo weet ik dat ik ér nog niet ben. En ik zal ér nooit zijn. In de loop van de jaren heb ik toch vooral geleerd dat leren en ontwikkelen niet stilstaan. En dat ik altijd verder wil. Leren!En nu kan dat in mijn eigen omgeving. In het Huis van Leren. Waarin ik mag leren door met anderen bezig te zijn rond dat zelfde  mooie thema: Leren!