Leven is Leren, en Leren is Leven

Leerprocessen en over het begeleiden 

Leven is Leren, en Leren is Leven

Leerprocessen en over het begeleiden 

Missie & Visie

Waarin is de huis onderscheidend? 

VERBINDEND

Aandacht voor verbinding tussen theorie en praktijk. Vanuit praktijk relaties leggen met theorieën.

NIET DOCEREN MAAR LEREN

Nadruk op activiteit van het leren bij de lerende. Van daaruit kijken wat nodig is; wat doe ik om het leren van de leerling(en) te faciliteren en te begeleiden. Hoe kan ik daar een optimale bijdrage in leveren.?

RICHTING, KADERS & RUIMTE

Trajecten worden gestart vanuit ruimte en richting. Is die richting er niet en wordt er wel ruimte gemaakt om te leren dan wordt de richting eerst bepaald. De vraag die dan wordt gesteld: wat denk ik nu dat deze ruimte mij moet opleveren?

WAT MAAKT ONS HUIS UNIEK

Door werkelijk een huis te zijn, een huis waar men zich veilig voelt, waarin men het gevoel heeft gegroeid te zijn (‘kom binnen om te groeien’); ‘make yourself at home’ 

Wie is het Huis

‘Ik heb een hart voor leren en ontwikkelen. En ergens heb ik ook een ‘technisch’ hart, ben ik een doener. Een pragmaticus. Vanuit de klas kwam ik op mijn 22e voor de klas te staan. Dat is wat ik kende vanuit mijn geschiedenis: gaan doen wat op je pad komt. Niet teveel over nadenken, maar doen. Zo stond ik als beginnend docent voor de klas en gaf ik les in bouwfysica en constructieleer.

Ik ging gewoon en stond ‘ineens’ daar. Eigenlijk zonder echt een beeld van wat ik daar nu eigenlijk wilde brengen en wat ik kwam halen. In de loop der tijd veranderde mijn focus op onderwijs en op leren. ‘From the sage on the stage to the guide on the side’ werd steeds meer mijn focus. Hoe kan ik anderen het beste helpen om zelf te leren? En wat is mijn plek daarin? Mijn plek werd steeds meer langs de zijlijn in plaats van op het toneel…

Lees meer

Oorsprong

Het Huis van Leren is ontstaan vanuit een persoonlijke drijfveer en passie. In 2012 na een lange periode van leren, werken, werken en leren, ervaren en reflecteren kwam voor mij een mooie kans: voor mijzelf beginnen. Het was het begin van het Huis van Leren.

 

Mijn werkende leven startte ooit zoals die van velen zijn gestart. Zo rond mijn 16e maakte ik niet een heel gerichte keuze. Ik koos voor een opleiding in de bouwkunde, een keuze die werd ingegeven door mijn herkomst. Niet een keuze voor iets wat ik wilde. Want dat wist ik eenvoudig niet. Hoe dat moest had ik nooit geleerd…

Lees meer

Portfolio

Huidige en vorige cliënten 

Voor wie is het huis?

Het Huis is een plek voor docenten, leraren en begeleiders. Voor mensen die zich professioneel bezighouden met het leren van anderen mensen. De trajecten, trainingen, workshops en teamdagen van het Huis van Leren zijn gericht op individuele docenten en op docententeams in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het huis kent 3 thema’s: leerbegeleiding, loopbaanbegeleiding, professionele identiteit. Binnen deze thema vinden diverse activiteiten plaast die gaan over leren en het begeleiden van leren. Daarnaast biedt het huis mogelijkheden voor individuele ondersteuning, coaching en begeleiding van (beginnende) docenten.

12 + 1 =